بررسی فقهی تاریخی عدالت اقتصادی از دیدگاه امام علی علیه السلام
58 بازدید
محل نشر: همایش امام علی (ع)- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی