عدالت اقتصادی یا سیستم ایده آل
58 بازدید
محل نشر: دانشگاه شهید بهشتی کنگره اسلام و توسعه سال 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی