مبانی فلسفی کلام جنگ درادیان
54 بازدید
محل نشر: آینه معرفت » تابستان 1384 - شماره 6 »(32 صفحه - از 49 تا 80)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ادیان الهی که به حقیقت یکی بیش نیستند و به تعبیر قرآن همگی آئین اسلام به شمار می‏آیند و تفاوت در شریعت و اصول عملی،معیار تعدد آن‏هاست،به مثابه لطف ویژهء الهی از طریق پیامبران اولوالعزم برای تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان‏ها فرستاده‏ شده‏اند،ولی آئین اسلام به‏معنای شریعت پیامبر خاتم که در میان همهء شرایع الهی با عنوان‏ شریعت اسلام سهله و سمحه مطرح است و خداوند تنها نسبت به این شریعت وعدهء مصونیت از تحریف داده،گذشته ز عدم تحریف،به حکم ویژگی سهله و سمحه بودن، در بسیاری از مسائل اجتماعی-سیاسی نسبت به دیگران شرایع موضع اصلاحی دارد.در مسئلهء جنگ و جهاد نیز این معنا به صورت ملموسی به چشم می‏خورد که مبین صفت‏ مهیمن بودن قرآن نسبت به دیگر کتب آسمانی است.نویسنده د این مقاله در دو بخش‏ جداگانه کوشیده است که این واقعیت را به صورت روشنی تبیین نماید. واژگان کلیدی:جهاد،جنگ،دفاع،دخالت بشر دوستانه،دعوت جهانی،دین، شریعت،بردباری دینی،بردباری مذهبی.